Η θεωρία που περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα είναι εκτενής και αναλυτική.

Οι γνώσεις για τα Εμπλουτισμένα Μίγματα Οξυγόνου Nitrox θα πρέπει να είναι ήδη πολύ γνωστές και να υπάρχει άνεση στους υπολογισμούς.

Η θεωρία της αποσυμπίεσης πρέπει να είναι ήδη αρκετά γνώριμη.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται εκπαίδευση σε:

  • Φυσική και Φυσιολογία
  • Καταδυτικά αέρια
  • Αναπνοή αερίων υπό πίεση
  • Αποσυμπίεση
  • Προβλήματα αναπνοής αερίων υπό πίεση, νόσος αποσυμπίεσης, τοξικότητα οξυγόνου, άλλες παθήσεις
  • Εξοπλισμός
  • Προγραμματισμός τεχνικής κατάδυσης αναλόγως του επιπέδου
  • Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
  • Αναλύσεις αερίων, σήμανση

Η θεωρία χωρίζεται σε αυτή του Technical Safe Air Diver και αυτή του Extended & Trimix Diver.

Όλα τα επίπεδα Trimix έχουν την ίδια θεωρία, όπως την ίδια θεωρία με τα Trimix έχει και to Extended Range.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close